Τεχνική Υποστήριξη

Γραφείο τύπου – δημόσιες σχέσεις : ΠΑΥΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Υπεύθυνος κοινωνικής δικτύωσης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Σχεδιασμός μακέτας και καταλόγου: ΝΙΚΟΣ ΖΑΠΠΑΣ

Σελιδοποίηση καταλόγου: ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

Σχεδιασμός και ενημέρωση site: ΦΩΤΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ

Εικονολήπτης: ΣΤΑΘΗΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Τεχνική υποστήριξη: ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ

Υδατογραφίες: ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΜΠΙΔΗΣ