Διοργάνωση


Διοργάνωση : Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

Συνδιοργάνωση : Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σύνδεσμος Αναβίωσης Καστελλορίζου, Σύδνεϋ

Les Ecrans des Mondes

Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού  & του Δήμου Μεγίστης

Ευχαριστούμε θερμά το σύλλογο : «Δράση Καστελλορίζου» για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.