Διοργάνωση


Διοργάνωση : Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

Συνδιοργάνωση : Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σύνδεσμος Αναβίωσης Καστελλορίζου, Σύδνεϋ

Les Ecrans des Mondes

Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού  & του Δήμου Μεγίστης

Ευχαριστούμε θερμά το σύλλογο : «Δράση Καστελλορίζου» για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

Michel Noll

Michel Noll

Περισσότερα

Καλλιτεχνικός Σύμβουλος και Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης

Αλέξανδρος Μακρής

Αλέξανδρος Μακρής

Περισσότερα

Υπεύθυνος Κοινωνικής Δικτύωσης

Τζόναθαν Στεφάνου

Τζόναθαν Στεφάνου

Περισσότερα

Εθελοντής Καστελλορίζου