Διοργανωτές


Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

Συνδιοργάνωση:  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σύνδεσμος Αναβίωσης Καστελλορίζου, Σύδνεϋ

Les Ecrans des Mondes

Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού  & του Δήμου Μεγίστης

Ευχαριστούμε θερμά το σύλλογο : «Δράση Καστελλορίζου» για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.