Χορηγοί & Υποστηρικτές

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

 Σύνδεσμος Αναβίωσης Καστελλορίζου, Σύδνεϋ

Les Ecrans des Mondes

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΡΤ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Υπουργείο Ανάπτυξης

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΕΚΟΜΕ

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργείο Πολιτισμού

Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Αθανάσιος Μαρτίνος

 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Ελληνικά Πετρέλαια

Kazzi

Peter Papas

Athens Taxi Pro

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΚΟΜΕ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ίδρυμα Ευγενίδου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Αυστραλιανή Πρεσβεία στην Αθήνα

 

Χορηγός Προγράμματος

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Blue Star Ferries

Dodecanisos Seaways

Papoutsis Travel

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ενιαίος Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου

Fix Hellas

tuvunu

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους

John Barbouttis, Ross Karp & Nick Malaxos,  Σύνδεσμο Αναβίωσης Καστελλορίζου, Σύδνεϋ

Δήμητρα Τσανάκα, Δήμαρχο Καβάλας

Βασίλη Λωλίδη, Υπεύθυνο επικοινωνίας Δήμου Καβάλας

Εθελοντές ΙΔΙΣΜΕ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ