Βραβεία

* Τα τρία πρώτα βραβεία είναι με την ευγενική μέριμνα της Βουλής των Ελλήνων.

* Στο βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, η SteFilm Productions θα χορηγήσει τις εργασίες του Color Correction και DCP Mastering για την επόμενη ταινία του σκηνοθέτη.