Η  διεύθυνση του φεστιβάλ μετά από ομόφωνη εισήγηση της κριτικής επιτροπής αποφάσισε να τροποποιήσει τους όρους απονομής των βραβείων. Η αλλαγή κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς μόνο τρεις ταινίες ήταν κάτω των 45 λεπτών, με αποτέλεσμα να συνωστίζονται στην κατηγορία των άνω των 45, πολλές ταινίες και να αδικούνται κάποιες από αυτές.

Συγκεκριμένα και στις δυο κατηγορίες (ιστορικού και κοινωνικού – πολιτικού ντοκιμαντέρ) απονέμεται πρώτο και δεύτερο βραβείο με βάση τη διάρκεια των 60 λεπτών και όχι των 45 λεπτών όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Οι πληροφορίες στην παρούσα σελίδα αφορούν το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα» Καστελλορίζου.
0

There are 0 comments