Ο Δήμος Καβάλας σημαντικός αρωγός των θεατρικών παραστάσεων των παιδιών του Καστελλορίζου:

“Νυχτοπερπατήματα στου Καστελιού τη ρίζα…”

“Ο Ψαράς και η Χελωνοκόρη… “(Σινγκομινγκο)

0

There are 0 comments