Υποβολή

ΓΕΝΙΚΑ

TAINIA

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να παρέχετε ηλεκτρονικό σύνδεσμο (Link) παρακολούθησης της ταινίας σας στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση των ξενόγλωσσων ταινιών υποτιτλισμένης στα αγγλικά. Σε περίπτωση ελληνόγλωσσων ταινιών που περιλαμβάνουν και άλλες γλώσσες υποτιτλισμένης στα ελληνικά στα συγκεκριμένα σημεία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Έχουμε λάβει γνώση των Όρων Συμμετοχής του Beyond Borders International Film Festival 2019 και τους αποδεχόμαστε.

β) Σε περίπτωση επιλογής της ταινίας μας, θα καταθέσουμε κόπια προβολής σύμφωνη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ως προς την κόπια και ως προς τους υπότιτλους, που περιγράφονται στη φόρμα υποβολής (βλ. οδηγίες παρακάτω)..

Παρακαλούμε διαβάστε εδω τις οδηγίες για το συνοδευτικό υλικό σε περίπτωση που η ταινία επιλεγεί.