Αλέξανδρος Μακρής

Αλέξανδρος ΜακρήςΥπεύθυνος Κοινωνικής Δικτύωσης


Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (θέμα προτεινόμενης διατριβής: Παλαιοί πολεμιστές, ανάπηροι και θύματα πολέμου στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο). Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του ίδιου πανεπιστημίου. Πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στην Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ). Από το 2014 είναι συνεργάτης του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) και από το Μάιο του 2018 εργάζεται στο Βιβλιοπωλείο της Εστίας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσεται η Νεότερη Ελληνική Ιστορία (19ος-20ός αιώνας). Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo