Δημήτρης Δαβίας

davias


Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Μετά την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών του το 2014, εισήχθη στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το καλοκαίρι του 2014, προσφέρει εθελοντική εργασία στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Εκτός από ελληνικά, ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo