Τεχνική Υποστήριξη

Γραφείο τύπου – δημόσιες σχέσεις : ΠΑΥΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Υπεύθυνος κοινωνικής δικτύωσης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Σχεδιασμός μακέτας και καταλόγου: ΝΙΚΟΣ ΖΑΠΠΑΣ

Σελιδοποίηση καταλόγου: ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

Σχεδιασμός και ενημέρωση site: ΦΩΤΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ

Εικονολήπτης: ΣΤΑΘΗΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Τεχνική υποστήριξη: ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ

Υδατογραφίες: ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΜΠΙΔΗΣ

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo