• Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ
  • Καλύτερου Κοινωνικο-πολιτικού Ντοκιμαντέρ
  • Καλύτερου Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ
  • Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, με την ευγενική μέριμνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
  • Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας, με την ευγενική μέριμνα του ΕΚΟΜΕ
  • Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας», με την ευγενική μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού

* Τα τρία πρώτα βραβεία είναι με την ευγενική μέριμνα της Βουλής των Ελλήνων.

* Στο βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, η SteFilm Productions θα χορηγήσει τις εργασίες του Color Correction και DCP Mastering για την επόμενη ταινία του σκηνοθέτη.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo