Ανακοίνωση Υποψηφιοτήτων για το Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του 7ου "Πέρα από τα Σύνορα"

7e29b8a86b9cd17c2784f6b56a8b633f 0

7e29b8a86b9cd17c2784f6b56a8b633f 1

7e29b8a86b9cd17c2784f6b56a8b633f 2

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo