Δελτίο Τύπου: Ελληνικές και Παγκόσμιες Πρεμιέρες στο 6ο “Πέρα από τα Σύνορα” 2021

Δελτίο Τύπου: Ελληνικές και Παγκόσμιες Πρεμιέρες στο 6ο “Πέρα από τα Σύνορα” 2021

 Press Release Greek and World Premieres Greek 1 724x1024 1

 Press Release Greek and World Premieres Greek 2 724x1024 1

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo