Δελτίο Τύπου Έναρξης 6ου “Πέρα από τα Σύνορα” 2021

Press Release The Opening Ceremony GR 1 768x1086

Press Release The Opening Ceremony GR 2 768x1086

Press Release The Opening Ceremony GR 3 768x1086

 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo