Αλλαγή όρων συμμετοχής στο φεστιβάλ “Πέρα από τα Σύνορα”

Η  διεύθυνση του φεστιβάλ μετά από ομόφωνη εισήγηση της κριτικής επιτροπής αποφάσισε να τροποποιήσει τους όρους απονομής των βραβείων. Η αλλαγή κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς μόνο τρεις ταινίες ήταν κάτω των 45 λεπτών, με αποτέλεσμα να συνωστίζονται στην κατηγορία των άνω των 45, πολλές ταινίες και να αδικούνται κάποιες από αυτές.

Συγκεκριμένα και στις δυο κατηγορίες (ιστορικού και κοινωνικού – πολιτικού ντοκιμαντέρ) απονέμεται πρώτο και δεύτερο βραβείο με βάση τη διάρκεια των 60 λεπτών και όχι των 45 λεπτών όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo