Δημοσίευση του "FilmFestivals.com" για το 8ο "Πέρα από τα Σύνορα"

 Βρείτε τη δημοσίευση του FilmFestivals.com για την αφίσα του 8ου "Πέρα από τα Σύνορα" στη διεύθυνση: https://www.filmfestivals.com/blog/beyond_borders/beyond_borders_reveals_the_poster_for_the_8th_edition

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo