Δημοσίευση του "Gazete DuvarR" για το 7ο "Πέρα από τα Σύνορα"

Βρείτε τη δημοσίευση στα Τουρκικά εδώ:  https://www.gazeteduvar.com.tr/uluslararasi-belgesel-film-festivalinin-kazananlari-belli-oldu-haber-1579213

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo