Γνωρίστε τις πρεμιέρες του 8ου Beyond Borders

f37fb7177ca1522ac1c8c873a1ca71bc 0f37fb7177ca1522ac1c8c873a1ca71bc 1f37fb7177ca1522ac1c8c873a1ca71bc 2f37fb7177ca1522ac1c8c873a1ca71bc 3f37fb7177ca1522ac1c8c873a1ca71bc 4f37fb7177ca1522ac1c8c873a1ca71bc 5f37fb7177ca1522ac1c8c873a1ca71bc 6f37fb7177ca1522ac1c8c873a1ca71bc 7

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo