Η εφημερίδα “Κ-Τύπος Καβάλας” για το Φεστιβάλ “Πέρα από τα Σύνορα”

Η εφημερίδα “Κ-Τύπος Καβάλας” για το Φεστιβάλ “Πέρα από τα Σύνορα”

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της εφημερίδας “Κ-Τύπος Καβάλας” στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.k-tipos.gr/%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1/

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo