Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 5.12.2020

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 5.12.2020

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών παρουσιάζει 1 768x1086 1

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών παρουσιάζει 2 768x1086 1

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo