Συγχαρητήρια Επιστολή του Jean Christoph Caron, επικεφαλής του τμήματος Ντοκιμαντέρ του Phoenix, στο 7ο "Πέρα από τα Σύνορα"

Confirm ZDF phoenix for Beyond Borders page 0001Confirm ZDF phoenix for Beyond Borders page 0002

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo