Παράλληλες Εκδηλώσεις

Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση της νέας έκδοσης του ΙΔΙΣΜΕ “Θεμιστοκλής Λ. Χρυσανθόπουλος: Στους δαιδάλους της ελληνικής διπλωματίας – Υπουργείο Εξωτερικών 1945-1980”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βιβλίο Χρυσανθόπουλου Νέα Έκδοση ΙΔΙΣΜΕ 1 768x1086

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βιβλίο Χρυσανθόπουλου Νέα Έκδοση ΙΔΙΣΜΕ 2 768x1086

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βιβλίο Χρυσανθόπουλου Νέα Έκδοση ΙΔΙΣΜΕ 3 768x1086

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βιβλίο Χρυσανθόπουλου Νέα Έκδοση ΙΔΙΣΜΕ 4 768x1086
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo