Παράλληλες Εκδηλώσεις

Καλές Γιορτές!

Καλές Γιορτές!

Ευχές για Καλές Γιορτές από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών και την ομάδα του Φεστιβάλ “Πέρα από τα Σύνορα”.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo