You Can’t Automate Me

You Can’t Automate Me/ Ολλανδία, Σλοβενία, 2021, 20’ Σκηνοθεσία: Katarina Jazbec

Πριν φύγουν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι, οι λιμενικοί ασφαλίζουν τα εμπορευματοκιβώτια χρησιμοποιώντας βαριές μεταλλικές ράβδους. Είναι οι τελευταίοι που κάνουν τέτοιες επικίνδυνες δουλειές, περιβαλλόμενοι από αυτοκινούμενα οχήματα και γερανούς που λειτουργούν εξ αποστάσεως. Ο καθένας λέει τη δική του ιστορία: από το πένθος για έναν συνάδελφο που πέθανε στη δουλειά μέχρι το τι μέλλει γενέσθαι. Ζώα λαθρεπιβάτες εμφανίζονται ως οράματα ενός πιο φυσικού κόσμου.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μπουμπουλίνας 1 15351, Παλλήνη Αττικής,
Τήλ: 210 66 69 140 και 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Tο Φεστιβάλ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ αποτελεί διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

idisme logo