Φόρμα υποβολής ταινίας

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Μία συμμετοχή ανά σκηνοθέτη.
  2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ταινιών είναι 30/4/2024
  3. Η ταινία θα πρέπει να είναι παραγωγής των 3 τελευταίων χρόνων (2022-2024).
  4. Οι μη αγγλόφωνες ταινίες θα πρέπει να έχουν «καμμένους» αγγλικούς υπότιτλους
  5. Για να εξεταστεί η ταινία από την προκριματική επιτροπή θα πρέπει να έχει ανέβει αυστηρά μόνο σε vimeo, youtube ή μέσω της πλατφόρμας FilmFreeway και να αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής συνεπάγεται αυτόματη απόρριψη της υποψηφιότητας.
  6. Η λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας αυτομάτως συνεπάγεται την απόρριψη της συμμετοχής.
  7. Σε περίπτωση επιλογής της ταινίας θα πρέπει να υποβληθούν στο Φεστιβάλ τα απαραίτητα υλικά σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής.